Infrakartoituspalvelut

Infrakartoitus on saatavilla kolmella eri laajuudella.

Basic

Tekoälyn avulla tuotettu inventaario liikennemerkeistä tai katuvalaistuksesta. Tieto siirrettävissä Digiroadiin ja muihin tietojärjestelmiin.

 • Nopea inventointi tekoälyn avulla
 • Liikennemerkkitieto Digiroad yhteensopiva
 • Georeferoidut 360-kuvat asiakkaan käyttöön

Standard

kattava inventaario katuomaisuudesta projektin edellyttämällä kattavuudella

 • Liikennemerkit ja opasteet
 • Katuvalaistus
 • Tiemerkinnät
 • Liikennevalot
 • Tienkunto
 • Muu katuomaisuus (kaiteet, katukivetykset, viheralueet, roskakorit …)

Liikennemerkeistä, opasteista ja katunimiviitoista keräämme tiedot, joiden avulla valmistus, suunnittelu, budjetointi ja käytännön toteutus ovat mahdollisia.

Kerättävät tiedot:

 • Koordinaatit
 • Kuntoluokka (1–5 Väyläviraston luokittelu)
 • Tunnus/Tyyppi
 • Koko (pieni, normaali, suuri)
 • Kaksipuolisuus
 • Suuntima
 • Jalusta (liikennemerkkiputki, valaisinpylväs, portaali…)
 • Sijainti jalustassa (a = ylin, b = toiseksi ylin, c =…)
 • Teksti
 • Huomiot: matala, vino, peitossa, lainvoimaisuus, ilkivalta
 • Yksilöidyt kuvat kartoitetuista kohteista
 • Yksilöidyt hinnat vakioliikennemerkeistä
 • Kirjataan huomiota liikennemerkeissä esiintyvistä puutteista (Väyläviraston ja Kuntaliiton ohjeet)
 • Tiedon avulla vakioliikennemerkit tilattavissa liikennemerkkivalmistajalta ja uusittavissa samanmuotoisina

Premium (liikennemerkit ja opasteet)

Standard paketti + toimenpidesuunnitelma halutun palvelutason saavuttamiseksi.

Ensivaiheessa liikennemerkeistä tuotetaan kattava tilannekuva. Kartoitetuista merkeistä kerätään kuntotieto, jotta ensimmäiset kunnostustoimet voidaan kohdistaa kriittisiin kohteisiin. Kartoituksessa huomioidaan liikennemerkkien vaikutus liikenteenohjauksen tehokkuuteen ja tarkoituksen mukaisuuteen. Huomioidaan puuttuvat, virheelliset ja ylimääräiset liikennemerkit. Kirjataan ylös turvallisuutta heikentävät tai parantavat seikat kuten suojateiden tehostamismerkkien lisääminen. Tuotetaan suunnitelma havaittujen puutteiden ja tavoitellun palvelutason saavuttamiseksi.

Annamme sopimukseen perustuvan valmistushinnan kiinnikkeineen jokaiselle liikennemerkille ja opasteelle, jolloin valmistus kustannukset voidaan arvioida yksittäisten eurojen tarkkuudella. Annamme oman tarjouksemme suunnitelman mukaisten korjausten tekemiseen, jotka perustuvat tarkkaan inventointiin ja sen pohjalta tuotettuihin asiakkaan hyväksymiin suunnitelmakarttoihin. Tuotamme kaiken tarvittavan tiedon, minkä avulla suurien urakoiden kilpailuttaminen on helppoa. Tuotetun tiedon avulla uuteen 1.6. voimaan astuneeseen tieliikenne lakiin siirtyminen voidaan aikatauluttaa ja budjetoida vuosiksi eteenpäin ja tarvittaessa pidemmälle.

Annamme vankalla ammattitaidolla suosituksemme käytettävistä kalvoluokista, materiaaleista, kiinnitysratkaisuista. Lisäksi mitoitamme ja piirrämme monimutkaiset suunnistustaulut, matkailukohde viitat ja muut mittatilauksena valmistettavat liikenteenohjaustuotteet.

 1. Inventointi
 2. Suunnittelu
 3. Budjetointi
 4. Aikataulutus
 5. Toteutus
 6. Seuranta