Uusi toimitusjohtaja

Olemme erityisen tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa, että 1. kesäkuuta 2023 alkaen Mika Nurmi aloittaa Normiopaste Oy:n toimitusjohtajana.

Mikalla on vahva johtamistausta myynnin ja yleisjohdon tehtävistä sekä suurissa että pienemmissä yhtiöissä ja organisaatioissa. Näissä tehtävissä Mikan erityisenä menestystekijänä on ollut tiimityöskentelyn rakentaminen ja kehittäminen.

”Voidaksemme jatkaa kehittymistämme yhdessä asiakkaidemme kanssa, näen tärkeäksi sen, että organisaatiomme on ketterä ja työskentelemme sekä asiakkaidemme, työntekijöidemme että yhteistyökumppaneidemme kanssa henkilökohtaisella ja nykyaikaisella tavalla. Mikalla on vakuuttava tausta hyvällä ryhmähengellä ja yhteistyöllä toteutetuista asiakkuuksien hoidoista” – sanoo Elisabeth Nagy, Normiopasteen hallituksen puheenjohtaja.

Normi Groupin liikevaihto on luokkaa 30 M€ ja konserni muodostuu neljästä liiketoimintayhtiöstä; Normiopaste on Suomen johtava liikennemerkkeihin, -opasteisiin sekä tieturvallisuuteen keskittyvä toimija, joka on erikoistunut myös liikennemerkkien ja -opasteiden asennukseen. Normivalaistus keskittyy paremman infrastruktuurin rakentamiseen käyttäen apunaan viimeisimpiä teknologisia innovaatioita. Yhtiö toimii pääurakoitsijana erilaisissa ITS-projekteissa. Normilouhinta toteuttaa infrastruktuurin rakentamiseen liittyviä louhintahankkeita. Varala Engineeringin asiantuntijat ovat strategisia konsultteja, joilla on laaja kokemus kotimaisen ja kansainvälisen älykkään liikenteen ratkaisuista.

”Näinä haastavina aikoina tartun innoissani tähän haasteeseen ja vastuuseen sekä Normiopaste Oy:n toimitusjohtajana että osana Normiopaste- ja Söderbergföretagen J AB -konserneja. Olen erityisen ylpeä päästessäni johtamaan tätä hienoa organisaatiota ja tulen antamaan kaikkeni sille, että yhtiö tulee saavuttamaan lähivuosien aikana johtavan aseman markkinassa. Uskon myös vahvasti henkilöiden johtamisen kautta rakennettavaan menestyvään ryhmätyöskentelyyn ja näen voivani auttaa organisaatiota kehittymään yhä vahvemmaksi tulevina vuosina” – toteaa Mika Nurmi.

Mika ottaa tehtävän vastaan talousjohtaja Petri Rajahalmeelta, joka on hoitanut Normiopasteen toimitusjohtajan sijaisuutta tammikuusta 2023 alkaen.

Lisätietoja antavat:

Petri Rajahalme +358 40 844 4339

Elisabeth Nagy +46 706 3393 53

New CEO

We are happy to announce that from the 1st of June 2023, Mika Nurmi will take on the role of CEO of Normiopaste Oy.

Mika has a genuine experience from both larger cooperations and smaller companies with leading roles in general management and sales management, where one of his absolute success factors are team building and teamwork.

In order to continue to develop together with our customers, I believe it is important that our organization is agile and that we work with our customers, employees, and suppliers in a personal and modern way. Mika has a thorough track record of working with customer centricity, with a high team spirit that makes organizations bloom- says Elisabeth Nagy -Chairman of the Board

Normi Group has ~€30 million turnover and consists of four separate companies; Normiopaste is Finland’s leading provider of traffic guidance and safety products, also specializing in construction and manufacturing. Normivalaistus focuses on building better infrastructure with the latest technology innovations and operates as the main contractor in various ITS projects. Normilouhinta carries out rock excavation and blasting when it comes to projects regarding infrastructure. Varala Engineering people are strategy consultants with a wide-ranged experience in domestic and international solutions for intelligent transport.

”In these particular times, I’m thrilled to take this new challenge and responsibility as CEO of Normiopaste Oy and also becoming part of Normi Group and Söderbergföretagen J AB. I’m very proud to take the lead of the great team and will put all my efforts into getting the company to the best position in coming years. I’m also a strong believer of successful teamwork achieved by people oriented management, therefore also looking forward to helping it to develop even stronger in the coming years.”- says Mika Nurmi

Mika takes over the role from Petri Rajahalme Group CFO of Normi, who has been acting CEO for Normiopaste since January 2023.

For more information please contact

Petri Rajahalme +358 40 844 4339

Elisabeth Nagy +46 706339353