Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Normiopaste Oy
Normivalaistus Oy
Normilouhinta Oy
Vesimyllynkatu 2, 33310 Tampere

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Kirsi Linnusmäki
kirsi.linnusmaki@normi.fi
puh. 0505010701

Rekisterin pitämisen peruste

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen luovuttaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Kaikista asiakkaista ei välttämättä ole kaikkia jäljempänä lueteltuja tietoja.

Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot, yritysnimi, yhteyshenkilön nimi
 • y-tunnus
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • laskutustiedot
 • toimitusosoitetiedot

Rekisterin suojaus

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työnkuvan kannalta se on olennaista. Emme luovuta henkilötietoja EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

sinulla on oikeus:

 • tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • tietojen oikaisemiseen
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustaa käsittelyä
 • peruuttaa suostumus
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle