Normiopaste Mt 132 Klaukkalan ohikulkutien Hämeenlinnanväylän liikenteenhallintajärjestelmän urakoitsijaksi- rakennustyöt alkavat marraskuussa

Klaukkalan ohikulkutien rakentamisen yhteydessä laajennetaan Hämeenlinnanväylän liikenteenhallintajärjestelmää Klaukkalan eritasoliittymästä Nurmijärven Kirkonkylän eritasoliittymään asti. Rakennussuunnittelu on nyt valmistunut ja työn toteuttajaksi on valittu Normiopaste Oy.


Liikenteenhallinnan laajennusosan pituus Hämeenlinnanväylällä on noin kymmenen kilometriä. Laajennuksen valmistuttua vaihtuvat nopeusrajoitukset jatkuvat Nurmijärven Kirkonkylän eritasoliittymään asti. Lisäksi Hämeenlinnanväylälle tulee kolme uutta tiedotusopastetta ja Klaukkalan ohikulkutielle yksi Metsäkylän liittymän kohdalle. Näillä kerrotaan tienkäyttäjille liikenteen häiriötilanteista ja mahdollisista ruuhkista.


Normiopaste valikoitui urakoitsijaksi laatuarvioinnin ja vertailuhinnan perusteella. Urakkahinta on noin 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittajina toimivat Väylävirasto, ITM Finland Oy ja Nurmijärven kunta.

Rakennustyöt alkavat jalustojen, putkien ja kaivojen asennuksilla. Lisäksi tehdään muun muassa perustuksia ja kaapelitöitä ennen varsinaisten laitteiden asennusta. Työt aloitetaan vielä loppuvuoden aikana. Koko järjestelmä otetaan käyttöön ensi vuoden joulukuussa. Järjestelmää testataan jo aiemmin saman vuoden syksyllä.


Lisätietoja antaa Jukka-Pekka Alanissi +358 40 577 4175 / jukka-pekka.alanissi@normi.fi