Juha Pykälinen Normivalaistuksen toimitusjohtajaksi

Ilolla ilmoitamme, että 15.11.2022, Juha Pykälinen tulee ottamaan uuden roolin Normivalaistus Oy:n toimitusjohtajana. Juha on toiminut Operatiivisena johtajana vuodesta 2019, jolloin hän aloitti yrityksessämme, ja on yhdessä kollegoidensa kanssa kasvattanut liiketoimintaamme menestyksekkäästi. Normivalaistus Oy onkin nykyisin yksi maamme suurimmista ITS-tekniikkaan, liikennevaloihin ja tie- ja katuvalaistukseen erikoistuneista yrityksistä. Liikevaihtoennuste vuodelle 2022 on yli €18M.

Jotta voimme jatkaa menestyksekästä kehitystämme yhdessä asiakkaidemme kanssa, pidän tärkeänä, että organisaatiomme on ketterä ja päätökset tehdään liiketoimiemme ytimessä. Juha on työskennellyt ITS-toimialalla jo useiden vuosien ajan eri rooleissa ja on täydellinen ehdokas toimitusjohtajan tehtävään jatkamaan Normivalaistuksen kasvua, toteaa Elisabet Nagy, Normi-konsernin hallituksen puheenjohtaja.

Normivalaistus Oy:n perustaja ja nykyinen toimitusjohtaja, Tommi Saarni jatkaa yrityksen hallituksen jäsenenä ja Normiopaste Oy:n toimitusjohtajana. Tommilla on pitkä kokemus infraliiketoiminnan eri osa-alueilta ja hänen tärkein tehtävä tulevaisuudessa tulee olemaan Normi Groupin tuote- ja palveluportfolion sekä asiakaskannan laajentaminen.

Normi-konsernin liikevaihto on n. 30 miljoonaa euroa ja se koostuu neljästä erillisestä yrityksestä; Normiopaste on Suomen johtava liikenteenohjaus- ja turvallisuustuotteiden toimittaja ja erikoistunut myös rakentamiseen ja valmistukseen. Normivalaistus keskittyy paremman infrastruktuurin rakentamiseen uusimpien teknologiainnovaatioiden avulla ja toimii pääurakoitsijana useissa ITS- ja tie- ja katuvalaistusprojekteissa. Normilouhinta tekee kallion louhintaa ja räjäytystyötä infrastruktuurihankkeissa. Varala Engineering on älykkään liikenteen ratkaisujen asiantuntija.

Elisabeth Nagy

Hallituksen puheenjohtaja

And in English:

We are happy to announce that from the 15th of November 2022, Juha Pykälinen will take on the role of CEO of Normivalaistus Oy. Since he started in the company in November 2019, Juha has been COO and has, together with his colleagues, grown this business successfully. Normivalaistus Oy is nowadays one of the biggest ITS and public lighting companies in Finland, with ~€18 million in turnover (forecast for 2022).

In order to continue to develop together with our customers, I believe it is important that our organization is agile and that decisions can be taken close to the business. Juha has been with ITS business for many years in different roles and is the perfect candidate to take over the role as CEO and continue to grow Normivalaistus.- says Elisabeth Nagy -Chairman of the Board

Tommi Saarni, the founder and current CEO of Normivalaistus Oy, will continue as a Board member and CEO of Normiopaste Oy.  Tommi has long experience in the infra business in different areas, and his primary focus in the future will be on broadening the portfolio and customer base of Normiopaste.

Normi Group has ~€30 million turnover and consists of four separate companies; Normiopaste is Finland’s leading provider of traffic guidance and safety products, also specialising in construction and manufacturing. Normivalaistus focuses on building better infrastructure with the latest technology innovations and operates as the main contractor in various ITS projects. Normilouhinta carries out rock excavation and blasting when it comes to projects regarding infrastructure. Varala Engineering people are strategy consultants with a wide-ranged experience in domestic and international solutions for intelligent transport.

Elisabeth Nagy

the Chairman of the Board of Normi Group