Katse eteenpäin

Pystyäksemme myös jatkossa vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin ja varmistaaksemme mahdollisimman ammattitaitoisen ja tehokkaan liiketoiminnan olemme päättäneet tehdä muutoksia johtamismalliimme. Meillä ei ole jatkossa Normi-konsernin yhteistä toimitusjohtajaa vaan olemme päättäneet nimittää kaikkiin konserniyhtiöihin lähellä varsinaista liiketoimintaa ja työntekijöitä toimivan operatiivisen toimitusjohtajan.

Tommi Saarni, joka on perustanut ja onnistuneesti johtanut Normi-konsernin sen nykyiseen asemaan, siirtyy enemmän strategiseen rooliin hallituksen jäsenenä jatkaen tässä roolissaan konserniyhtiöiden toimitusjohtajien ohjaamista ja opastamista. Tommi jättää toimitusjohtajan tehtävät 3. tammikuuta.

Normiopasteessa on käynnistetty uuden toimitusjohtajan hakuprosessi. Uuden toimitusjohtajan aloittamiseen asti Normiopasteen talousjohtaja Petri Rajahalme toimii toimitusjohtajan sijaisena.

Normivalaistukseen olemme jo aikaisemmin marraskuussa 2022 nimittäneet toimitusjohtajaksi Juha Pykälisen. Juhalla on vahva kokemus ITS-liiketoiminnasta ja hän toimi ennen nimittämistään Normivalaistuksen operatiivisena johtajana. Markku Koivuaho jatkaa Normilouhinnan operatiivisena johtajana. Markku on ollut mukana yhtiön toiminnassa sen perustamisesta asti ja on vahva louhinta-alan ammattilainen. Varala Engineeringin toiminta jatkuu entisellään ja yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Jukka-Pekka Alanissi.

Konserniyhtiömme jatkavat vahvaa keskinäistä yhteistyötään kyetäkseen jatkossakin toimittamaan asiakkaillemme mahdollisimman laadukkaita ja kustannustehokkaita projekteja ja tuotteita.

Lisätietoja antaa:

Petri Rajahalme, Talousjohtaja, Toimitusjohtajan sijainen

Into the future

To continue to meet our customers’ unique demands and to make our own operations as professional and efficient as possible, we have decided to do changes on the management level. We will no longer have one common CEO for Normigroup, but instead have decided to appoint one very operative CEO for each company, one who can be close to the business and to the employees.

Tommi Saarni, who has successfully built and led Normi to its current position, will take a more strategic role as a member of the board of Normiopaste, to keep on guiding the CEOs. He will leave his role as CEO on the 3rd of January.

For Normiopaste we have started a recruitment process for a new CEO, and in the meantime, we have asked our CFO, Petri Rajahalme, to take an interim role as CEO until the recruitment process is finalized.

For Normivalaistus we have already in November 2022 presented Juha Pykälinen as CEO. Juha has been many years in the business of ITS and has been the COO of Normivalaistus. In Normilouhinta Markku Koivuaho will continue as COO and report directly to the board. Markku has been with the company since the start as COO and is an expert in his line of work. Varala Engineering will continue as normal with Jukka-Pekka Alanissi as CEO of the company.

Our companies will continue to have a strong cooperation in order to deliver the most qualitative and cost-efficient projects and products to all our customers.

For more information, please contact:

Petri Rajahalme, CFO, deputy CEO