Särkijärven eritasoliittymä VT3:lle, väyläurakka II