Jokisivun kaivos – Kujankallion avolouhoksen laajennus